1
Bạn cần hỗ trợ?

Học phí và chính sách hỗ trợ

Cập nhật: 25/03/2019 - Học phí và chính sách hỗ trợ
Người đăng: Admin - 255 lượt xem

  Mức học phí năm 2020 áp dụng chung như sau:

  • Áp dụng cho tất cả cơ sở đào tạo tại Trường Cao đẳng công nghệ & thương mại Hà nội
  • Hệ đào tạo cao đẳng chính quy
  • Hệ đào tạo liên thông cao đẳng chính quy (Tìm hiểu về liên thông cao đẳng).
  • Hệ đào tạo văn bằng 2 cao đẳng chính quy (Tìm hiểu về văn bằng 2 cao đẳng)

  Chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên theo học hệ cao đẳng chính quy

Tin liên quan

Thông báo

Call: 02871060222
G

0961652652